El & VVS
Entreprenad

AC-EL AB

Information

1990 startades företaget AC EL av Arne och Clas. Förnamnens initialer fick bilda firmanamnet. Clas fortsatte till andra uppgifter medan Arne Nilsson sedan dess drivit firman.
Men AC kan även tolkas som förkortningen för växelström, Alternated Current, en minst lika bra uttolkning av företagsnamnet. Fritt fram för egen tolkning!
Firmanamnet ger också en extrabonus: vi hamnar alltid först i telefonkatalogen och andra listor!

Företaget har vuxit till att idag bestå av, förutom Arne, fem montörer och administrativ personal.
Starten skedde i Spjutsbygd, norr om Karlskrona. Nästa anhalt blev lokaler i Rödeby och nu, sedan september 2012 finns vi i nybyggda lokaler på Tennvägen 10 i Torskors, Karlskrona.

Våra tjänster

 • Elinstallationer
  Vi utför alla förekommande elinstallationer åt företags- och privatsektorn.
 • Service och Underhåll
  Vi förstår vikten av snabb hjälp när er elanläggning inte fungerar som den ska. Vi försöker i möjligaste mån prioritera felsökning och service åt våra kunder.
 • Projektering och rådgivning
  Vi hjälper våra kunder med projektering och rådgivningar av nya och befintliga elanläggningar.
 • Serviceavtal
  Vi tecknar serviceavtal med våra kunder där vi delvis tar över ansvaret av er elanläggning. Vi utför servicebesök och åtgärdar eventuella brister.
 • Energisparåtgärder
  Vi utför energisparåtgärder på er anläggning som tex översyn och optimering av ert elabbonemang, belysningsstyrningar med närvarodetektering och elvärmestyrningar mm.
 • Solcellsinstallationer
  Vi säljer, projekterar och installerar solcellsanläggningar i både liten och stor skala för företag och privatpersoner.
 • Jordbruksfastigheter
  Elinstallationer och underhåll av jordbruksfastigheter.
 • Vi utför EIO eltest
  Vi går igenom ditt hem och tex hittar dolda elfel. Lämpligt vid köp/försäljning av fastigheter.

 

Tennvägen 10
371 50 KARLSKRONA

0708-49 24 43
info@acelab.se