En flygfri valrörelse får effekten att det blir färre besök hos väljare i landets utkanter. Ingen partiledare kommer lägga tid på valmöten norr om Umeå.