Skall mobiltelefonprat och sms:ande förbjudas under bilkörning?

Ja
33% (1 röst)
Nej
67% (2 votes)
Vet ej
0% (0 votes)
Total votes: 3