Övriga

Ung Styrka

Information

Föreningen Ung Styrka bildades 2010 efter ett möte med kommunens ungdomsråd där vi ifrågasatte bristen på ungdomar i rådet. Vårt uppdrag är att stötta unga i att skapa möjligheter för sig själva. Genom ideell verksamhet har föreningen genom åren agerat arrangörer i ett flertal ungdomsevent med inriktning på kultur och musik. År 2015 startades även Karlskronas första basketverksamhet för unga på flera år och den drivs än idag i Sunnadalskolans gymnastiksal.

Ung Styrka är medlemmar i paraplyorganisationen "Panncentralen - Mellanstadens Folkets Hus och Park" uppe i Kungsmarken vars långsiktiga vision är att skapa ett allaktivitetshus i första hand för alla föreningar och boende i mellanstaden men även för resten av Karlskronaregionen. Vi ligger i framkant och jobbar kontinuerligt för att unga och unga vuxna i området tillsammans ska skapa en social träffpunkt dom drivs av unga.

2017 arrangerar Ung Styrka ungdomsdrivna sommarevent i Kungsmarken med musik, film och barnaktiviteter.

Vår utgångspunkt kretsar kring musik och studioverksamhet då detta är vad de unga i området vill syssla med. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda unga ledare och att ge mandat åt unga och låta dem ta plats. Det handlar till stor del att fånga upp unga i riskzoner tidigt för att motverka utanförskap och segregation. Vi har stor fokus på att blanda etniska grupper och att kompetenser är oberoende av kön, sexuell läggning eller religiös bakgrund.

På lång sikt kommer vi skapa jobb och praktikmöjligheter för unga. Det finns även ett utökat integrationstänk där vi tar in ensamkommande som vill bli ledare och inspiratörer för andra ensamkommande barn och unga. Vid ett senare skede (slutet av 2017 eller början av 2018) har vi även planer på att åka ut till HVB-hem, göra workshops och rekrytera fler till vår verksamhet.

Vi samarbetar med föreningarna SISU, Blekinge Idrottsförbund, Kulturföreningen Oden, Kulturföreningen Stjärnstoff samt Karlskronakanalen, Nöjesgalaxen, Studieförbundet ABF, Musik i Blekinge, Karlskrona Kommun, Region Blekinge, Handelsbanken, Green Teen, Live Green Festival och Songlines. Vi är även medlemmar i Fryshusandan.

Ordförande: Sebastian Chavez

Tel: 0721-711 909

Mail: ungstyrka@gmail.com

Web: www.facebook.com/ungstyrka

0721-711 909