Utbildning/Kurser
Övriga

Barn i Centrum

Föreningen huvudsakliga syfte är att främja allmännyttiga ändamål. att främja vård och uppfostran av barn och ungdomar. att bedriva hjälpverksamhet bland behövande. att vara ett centra för integration av nya svenskar. att motverka kriminalitet, alkohol och droger bland barn och ungdomar.

Nolltolerans mot rasism
föreningen har nolltolerans mot rasism och verkar för att bryta fördomar. tar upp hur man bäst motverkar och förebygger rasism.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att ha en lokal där barn och ungdomar kan komma till efter skoltiden samt lördag och söndag för att delta i olika aktiviteter som tex. konst, idrott,musik och friluftsliv samt föreläsningar om integration och mångfald.Kontakt:

BARN I CENTRUM

Drottninggatan 43
371 32 Karlskrona

0702 - 57 30 18
E-Mail
Hemsida