Publicerad: Monday 12 September. Uppdaterad: 12/09 10:05
Foto: Arbetsförmedlingen

Fortsatt stark arbetsmarknadI slutet på augusti var 355 000 personer inskrivna som arbetslösa. En minskning med 12 000 på ett år. Men det är framför allt välutbildade och ungdomar som gynnas av den starka arbetsmarknaden.

Arbetslösheten fortsätter nedåt. I slutet av augusti var andelen inskrivna arbetslösa 7,4 procent, en minskning med 0,3 procentenheter sedan förra året. Även bland unga minskar arbetslösheten tydligt, till 11,5 procent i augusti.

- Vi har en stark arbetsmarknad med en tydligt ökande sysselsättning. Samtidigt ser vi en växande grupp som har det allt svårare på arbetsmarknaden. Många av dem saknar en fullständig gymnasieutbildning eller är nya i Sverige. Därför är det viktigt med tidiga, selektiva insatser, inte minst utbildning, säger Annika Sundén, analysdirektör vid Arbetsförmedlingen.

Det blir allt större skillnader mellan arbetslösa som är födda utanför Europa och övriga. Över hälften, 54 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen, är utrikes födda. Av dem är 50 000 nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Bland inrikes födda var arbetslösheten i augusti 4,2 procent (mot 4,8 procent i fjol). Det kan jämföras med utrikes födda, där arbetslösheten tvärtom ökat något, från 21,4 till 21,6 procent på ett år.

I augusti varslades 1 900 personer om uppsägning. Totalt har 23 100 varsel om uppsägning anmälts till Arbetsförmedlingen mellan januari och augusti i år, jämfört med 29 800 under samma period förra året.

Pressmeddelande av Arbetsförmedlingen.Till Startsidan

Dela adress till notisen: