Publicerad: Wednesday 14 December. Uppdaterad: 14/12 18:54
Foto: Region Blekinge

Kulturarbetare från Blekinge belönades med stipendier


Annons:

Region Blekinges kulturstipendiater för 2016 delades ut under regionstyrelsens möte. De fyra stipendiaterna får dela på 60 000 kronor.

Stipendierna delades ut vid regionstyrelsens sammanträde under onsdagen. Stipendierna tilldelas personer som är födda eller bosatta i Blekinge eller med annan anknytning till Blekinge. Stipendiaterna utses av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnden.

Stipendierna går till:

  • Annika Pettersson som arbetar med smycken. Annika Pettersson är född och uppvuxen i Jämjö utanför Karlskrona och studerar på Konstfack.
  • Danspedagogen och musikalartisten Emelie Hag Sandelius, född och uppvuxen i Karlshamn och verksam som skådespelare och koreograf.
  • Konstnären Kalle Lindmark, född i Karlskrona och konstnär utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och The Cooper Union School of Art i New York.
  • Serietecknaren Karolina Bång. Karolina Bång är född och uppvuxen i Karlskrona och har gått treårig serieskaparutbildning vid Serieskolan på Kvarnby folkhögskola i Malmö.

 

Stöd till internationellt projekt inom kollektivtrafiken
Under regionstyrelsens möte beslutades även att anslå 1,2 miljoner kronor till ett projekt som ska arbeta för att förbättra kollektivresandet mellan regionerna i Södra Östersjöområdet. Projektet leds av Region Blekinge och har fått namnet Interconnect.

Målet är att ge passagerarna bättre tillgång till biljett-, betalnings- och informationsservice. Region Blekinge kommer också att ansöka om EU-bidrag från Interreg Södra Östersjöprogrammet. Om dessa medel beviljas kommer projektet att pågå i tre år, från 2017 till 2020.

Pressmeddelande av Region Blekinge.Till Startsidan

Dela adress till notisen: