Publicerad: Monday 9 January. Uppdaterad: 09/01 19:01
Foto: Landstinget Blekinge

Felbehandling vid alkoholförgiftning


Annons:

Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse i samband med ett ambulansuppdrag under hösten 2016. Ambulansen hade kallats till en man i 50-årsåldern som var kraftigt påverkad av alkohol. Han ville inte följa med ambulansen till Blekingesjukhuset och fick då i stället dricka mindre mängd aktivt kol.

Den typen av behandling ska inte ges vid alkoholförgiftning och när den ges bör patienten vara under övervakning, vilket inte skedde här. Några timmar senare blev patienten sämre och ambulans tillkallades igen. Nu gick mannen med på att föras till sjukhuset. Efter övervakning på sjukhuset återhämtade han sig och kunde skrivas ut. Bedömningen är att agerandet vid den första ambulanskontakten inte följde de rutiner som finns, vilket ledde till en risk för vårdskada.

Pressmeddelande av Landstinget Blekinge.Till Startsidan

Dela adress till notisen: