Publicerad: Monday 23 January. Uppdaterad: 23/01 19:41
Foto: Transportstyrelsen

Minskat antal återkallade körkort under 2016


Annons:

Antalet körkortsåterkallelser i landet minskade under 2016. Totalt fattade Transportstyrelsen cirka 31 000 återkallelsebeslut under året. Det är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var cirka 34 000 beslut.

Majoriteten ärenden där Transportstyrelsen fattar beslut om att återkalla ett körkort initieras i och med att en körkortsinnehavare rapporteras för ett trafikbrott. Resultatet för 2016 visar att återkallelserna minskat i kategorier som beror på trafikbrott som rattfylleri och fortkörningar, samtidigt som antalet återkallelser på grund av vissa andra orsaker som opålitlighet i nykterhetshänseende eller medicinska skäl har ökat.

– Hur många körkort vi återkallar påverkas naturligtvis om flödet av ärenden in till oss förändras, säger Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen.

Var femte återkallelse pga. rattfylleri försvann under 2016
Antalet återkallelser på grund av rattfylleri (återkallelsegrund 1) minskade med ungefär en femtedel jämfört med året innan. Samtidigt visar Polisens egna siffror att antalet nykterhetskontroller minskat med över 30 procent under samma period.

– Att återkalla körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Innebär det minskade antalet återkallelser en risk för att fler farliga förare finns kvar på vägarna – så är det givetvis bekymmersamt, konstaterar Katarina Fröberg.

Samtidigt som det återkallades cirka 5 400 körkort på grund av rattfylleribrott under 2016 beviljade Transportstyrelsen cirka 1 600 körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att en person som dömts för rattfylleri (alkohol) får möjlighet att behålla körkortet med motkrav på att bekosta installation av alkolås i sin bil samt att underkasta sig regelbundna medicinska kontroller. Totalt har Transportstyrelsen beviljat cirka 9 000 körkort med villkoret alkolås sedan möjligheten infördes 2012.

– Alkolås ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil, men då krävs det att man går med på de krav vi ställer. Idag är det var fjärde rattfyllerist som väljer alkolåset och vi ser gärna att den andelen ökar, säger Katarina Fröberg.

Variationer i landet
Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2015 och 2016. I de flesta länen sjunker antalet återkallelser medan antalet återkallelser ökar i två län (Blekinge län och Gotlands län).

Pressmeddelande av Transportstyrelsen.Till Startsidan

Dela adress till notisen: