Publicerad: Monday 23 January. Uppdaterad: 23/01 19:47
Foto: Landstinget Blekinge

Nya akutsjukvården i Karlshamn fungerar väl


Annons:

Den nya akutsjukvården har utvecklats väl sedan starten av akutavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Det visar en uppföljning efter de fyra första månaderna. Förändringen innebär att akutsjukvårdens resurser läggs på de svårast sjuka patienterna.

Under de fyra månader akutavdelningen har varit igång har den tagit emot cirka 1100 patienter. Dessutom har avdelningens mobila team börjat behandla patienter i hemmet. På det sättet slipper patienten ligga kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.

Sedan januari kan ambulansen också komma med patienter dygnet runt till akutavdelningen i Karlshamn, vilket ökat tillgängligheten till akutsjukvård i västra Blekinge.

- På kort tid har medarbetarna byggt upp en högkvalitativ akutavdelning med flera nya arbetssätt. Jag är glad och stolt över medarbetarnas kompetens och engagemang, säger sjukhuschefen Lars Almroth.

Antalet patienter som söker vård på akutmottagningen i Karlskrona ökat med 4 patienter om dagen, motsvarande cirka 4,6 %. Hela ökningen är inte resultatet av förändringarna, utan är också en del i en allmän trend där fler söker sig till akutmottagningarna. Ökningen är mindre än de beräkningar som gjordes inför förändringarna.

Under hela 2016 ökade också antalet patienter från Blekinge som har sökt vård vid akutmottagningen i Kristianstad med i genomsnitt en patient om dagen.

Pressmeddelande av Landstinget Blekinge.Till Startsidan

Dela adress till notisen: