Publicerad: Wednesday 8 February. Uppdaterad: 08/02 20:39

Karlskrona fortsätter att få högt resultat


Annons:

Den senaste undersökningen från SKL visar att Karlskrona kommun fortsätter att förbättra sig inom flera områden.

Kommunens kvalitet i korthet, KKik, är en undersökning som Karlskrona kommun har deltagit i sedan 2011. Syftet med undersökningen är att titta på hur kommunen använder medborgarnas skattemedel och vilket kvalitet som kommunen levererar på sin service.

Det senaste resultat är från 2016 och det visar att Karlskrona kommun har förbättrat sig inom områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information. Resultatet släpptes i slutet av januari.

Kommunen får högt betyg för att bland annat hur många timmar de kommunala verksamheterna är öppna utanför kontorstid. Det gäller till exempel öppettider för bibliotek, simhallar och återvinningscentraler. Andelen ekologiska livsmedel i kommunen har ökat under 2016 och ligger nu en bra bit över rikssnittet. Karlskrona får också återigen bra resultat när det gäller väntetiden till plats i förskola och plats på äldreboende.

Men det finns några områden som Karlskrona behöver bli bättre i. Arbetsmarknadsområdet är fortfarande det viktigaste fokusområdet att jobba vidare med och i områdena kostnadseffektivitet och samhällsutveckling har kommunen visat ett något sämre resultat. 

Ett annat viktigt område som kommunen har blivit sämre i är serviceutbudet inom hemtjänsten. Just nu försöker Äldreförvaltningen analysera vad det är som har gjort att kvaliteten inom hemtjänsten har sjunkit.

Nyhet av Karlskrona kommun.Till Startsidan

Dela adress till notisen: