Publicerad: Wednesday 15 February. Uppdaterad: 15/02 16:46
Foto: Arbetsförmedlingen

Lägre arbetslöshet i de flesta län


Annons:

Arbetslösheten fortsätter nedåt i 16 av 21 län. Totalt är arbetslösheten i januari 7,8 procent. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika län.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att minska i större delen av landet. Men det är stora skillnader i arbetslöshetsnivåer mellan olika län. Lägst är arbetslösheten i Uppsala och Stockholms län, där den är nere på 5,9 respektive 6,0 procent.

Det kan jämföras med Gävleborg och Södermanland, de län som har högst arbetslöshet. Där är nivån nästan dubbelt så hög; 11,4 och 11,0 procent.  Även i Skåne och Blekinge når arbetslösheten över 10 procent.

- Jobbmöjligheterna varierar i olika delar av landet. Men vi ser att den som har en gymnasieutbildning har bättre chans generellt. Det gäller inte minst yrken där det är brist på arbetskraft, som inom pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning eller data/IT, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I slutet av januari var totalt 378 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en minskning med 7 000 på ett år.

Det är fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa. Bland inrikes födda är arbetslösheten nere på 4,3 procent, medan den är 22,1 procent bland utrikes födda. En förklaring är att många av dem som kommit till Sverige på senare år skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

- Ungefär hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar en gymnasieutbildning. De har en längre startsträcka till jobb. Här är det viktigt att motivera fler till utbildning som leder till jobb, säger Annika Sundén.

Pressmeddelande av Arbetsförmedlingen.Till Startsidan

Dela adress till notisen: