Publicerad: Tuesday 21 February. Uppdaterad: 21/02 17:58

Arvet till framtiden - världsarv och utvecklingKarlskrona kommun startar ett innovationsprojekt för att utveckla tjänster som visar fram världsarvet och samtidigt uppmuntrar till nytänkande och utveckling.

I projektet ska karlskronabor och organisationer intervjuas för att ge sin bild av världsarvet, innan företag och utvecklare utvecklar prototyper utifrån de tankar som kommer fram.

– Vi har valt att arbeta med världsarvet för det är ett tacksamt område att utveckla olika tjänster kring, säger Patrik Hansson som är kommunstyrelsens ordförande. Men för kommunen är det egentligen lärandet kring hur man uppmuntrar nytänkande och innovation som är huvudmålet. Vi behöver utveckla hela kommunens verksamhet för att kunna klara av att leverera bra service i framtiden.

Kommunen står inför stora utmaningar. Ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika brukargrupper och ökade kostnader. Dessutom krävs omfattande insatser för att klara rekryteringen av framtidens medarbetare och kompetensförsörjningen.

– De här utmaningarna ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller kommunens framtida tjänster och service till Karlskronaborna, säger Carl-Martin Lanér som är kommundirektör. Nu börjar vi vår innovationsresa och det känns särskilt roligt att kunna göra det ihop med lokala företag, det finns mycket kompetens i Karlskrona som kan hjälpa oss.

Projekt ”Arvet till framtiden”

Projektet sträcker sig över 90 dagar fram till början av maj och syftet är att skapa förståelse kring vad Karlskronas världsarv består av bortom byggnader och fysiska monument. Med dessa insikter som grund ska nya innovationer tas fram som utvecklar världsarvet

Den första hälften av projektet utgörs av fältstudier där 10X Labs kommer att samla in tankar från boende i Karlskrona kring hur människor upplever och förhåller sig till världsarvet samt till framtiden.

10X Labs kommer fram till och med vecka 10 att träffa olika grupper av människor i Karlskrona för att samla in information genom intervjuer, digitala frågeformulär, workshops och möten.

– Vi tror att vårt världsarv är mer än den levande historiska miljö vi lever i. Vi upplever att Karlskrona är en plats byggd på ambition och uppfinningsrikedom, och att detta är vårt sanna arv. Därför ber vi nu om hjälp med att arrangera möten med olika grupper av medborgare i vår stad, så att detta projekt kan grundas i en så bred bas som möjligt, säger Fredrik Andrén på 10X Labs. Alla som vill delta är välkomna att ta kontakt med oss.

Pressmeddelande av Karlskrona kommun.Till Startsidan

Dela adress till notisen: