Publicerad: Tuesday 21 February. Uppdaterad: 21/02 18:02
Foto: ABB

Första flerfamiljshuset i världen som är självförsörjande på elTeknik från ABB hjälper till att förverkliga världens första flerfamiljshus som är självförsörjande på el.

Den revolutionerande byggnaden försörjs med solenergi år efter år. Solenergin omvandlas till el och värme som även kan lagras till vintermånader när solen är svagare. Lägenhetskomplexet kopplades symboliskt bort från elnätet vid invigningsceremonin som ett sätt att belysa vad man åstadkommit.

All energi som de boende behöver för att leva, som energi till värme, matlagning och tvätt etc., får de lokalt från solljus. Även om byggnaden spar in på energi på alla nivåer behöver de boende inte dra ned på bekvämligheterna. Det uppnås genom beprövad teknik och system som samlar in och lagrar energi samt innovationer som minskar energianvändningen. Taket och hela fasaden är klädda med solcellspaneler, och ABB-produkter matar in energin i huset.

- Vi är stolta över att vara en del av det här milstolpsprojektet. Lösningen ABB-free@home förvandlar lägenheterna till smarta hem och vår solenergiutrustning stödjer byggnadens självförsörjning, förklarar Mike Mustapha, global chef för ABB:s affärsverksamhet Building Products inom division Electrification Products.

På sommaren räcker det med en timmes solsken för att täcka energibehovet hos de nio familjerna i ett dygn tack vare de kraftfulla solenergisystemen. 26 solenergiomvandlare från ABB omvandlar likström från solcellspanelerna till växelström och matar in el i husets elnät.

Energi som inte omedelbart används av de boende lagras för att användas på natten, molniga dagar och under vintern. Detta sker med hjälp av batterier på kort sikt och en stor värmeackumulator på lång sikt. Värmeenergin används för uppvärmning på vintern.

Pressmeddelande av ABB.Till Startsidan

Dela adress till notisen: