Publicerad: Friday 3 March. Uppdaterad: 03/03 17:46

18-årsgräns för e-cigaretter


Annons:

E-cigaretter ska inte få säljas till någon under 18 år. Produkterna ska också få en hälsovarning, medföljande informationsblad och innehållsförteckning. Det beslutade regeringen under torsdagen genom en proposition som nu lämnas till riksdagen.

Förslagen i propositionen följer den lagrådsremiss regeringen beslutade om i januari och är en del av arbetet med att implementera EU:s tobaksproduktsdirektiv.

Lagförslagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.

- E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och har tidigare saknat reglering. Jag är glad över att vi nu kan göra det tydligt för både tillverkare och användare vad som gäller, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Hur produkterna får marknadsföras och en särskild rapporterings- och anmälningsskyldighet för tillverkare och importörer föreslås också. Tillverkare och importörer av e-cigaretter måste bland annat anmäla de produkter de vill sälja på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten.

Pressmeddelande av Regeringen.Till Startsidan

Dela adress till notisen: