Publicerad: Monday 13 March. Uppdaterad: 13/03 18:05
Foto: Arbetsförmedlingen

Stora skillnader i arbetslöshet


Annons:

Arbetslösheten är i stort sett oförändrad. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader mellan olika grupper. Arbetslösheten är påtagligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 378 000 personer var inskrivna som arbetslösa i februari, 3 000 färre än samma månad förra året. Det ger en arbetslöshetsnivå på 7,8 procent i februari.

Det är fortsatt högre arbetslöshet bland män jämfört med bland kvinnor (7,1 respektive 8,4 procent). Skillnaden är särskilt tydlig hos ungdomar (18-24 år), där arbetslösheten för kvinnor är 8,6 procent, medan den är 13,6 procent för män.

‑ Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor  slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i Sverige, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Gapet i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda fortsätter att öka. Det gäller både män och kvinnor. Arbetslösheten minskar bland inrikes födda, medan den ökar bland utrikes födda. Den här utvecklingen beror i huvudsak på att fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En växande del av de inskrivna arbetslösa är nyanlända som är födda utanför Europa.

Pressmeddelande av Arbetsförmedlingen.Till Startsidan

Dela adress till notisen: