Publicerad: Wednesday 22 March. Uppdaterad: 22/03 22:24
Foto: Karlskrona kommun

Det röks mindre bland ungdomarna i Blekinge


Annons:

Rökningen har minskat bland länets skolungdomar, det visar observationer som gjort på skolgårdarna till länets högstadie- och gymnasieskolor. Jämfört med förra årets undersökning har rökningen minskat med 20 procent, visar en ny rapport från Länsstyrelsen i Blekinge.

- Det känns verkligen som att hela Blekinge jobbar tillsammans i tobaksfrågan och nu ser vi resultatet av vårt gemensamma arbete. Det är fantastiskt att se att rökningen har minskat med över 20 procent sen förra årets observationer, säger Carin Håkansson, projektledare för tobaksfria barn och unga i Blekinge, TBU, vid Länsstyrelsen i Blekinge.

Vad minskningen beror på är svårt att säga, men kan bero på många av länets skolor aktivt arbetar för att minska rökningen.

År            Högstadieskolorna     Gymnasieskolorna
2016        57 procent                    71 procent
2015        78 procent                    93 procent

Årlig undersökning

Det är för tredje året i rad som Länsstyrelsen i Blekinge har gjort observationer på länets skolgårdar. Undersökningen har genomförts i samarbete med Ronneby kommuns tobakshandläggare och Miljöförbund Blekinge-väst. Både kommunala skolor och friskolor har ingått i undersökningen.

Frågan om rökfria utomhusmiljöer är ett aktuellt ämne, och det går att se en pågående normförändring och en önskan av allt fler rökfria utomhusmiljöer. Som en del i detta inledde Länsstyrelsen i Blekinge under 2014 en kartläggning över tobakssituationen på länets högstadie- och gymnasieskolor.

Skolgårdarna i Sverige har ett rökförbud, som innebär att det är förbjudet att röka på skolgården. Förbudet gäller både under och utanför skoltid. Tobakslagen har funnits i över 20 år, och trots det röks det fortfarande på skolgårdarna.

Länsgemensamt tobaksprojekt

Samverkansprojektet TBU jobbar för att det tobaksfria tillståndet ska bestå. Det handlar inte om att alla vuxna som använder tobak måste sluta, utan om att ingen ens ska börja. I projektet ingår länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge.TBU jobbar brett och involverar många olika aktörer, där skolan och kunskapsförvaltningen spelar en stor roll.

- Vi ser det oerhört positivt att nästa alla kommuner i Blekinge nu jobbar för tobaksfri skoltid. Det innebär att man tar steget längre och att det inte bara är skolgården som ska vara rökfri utan att hela skoltiden ska vara tobaksfri. Detta gäller alla på skolan och innefattar även snus, e-cigaretter och vattenpipa, säger Carin Håkansson.

Pressmeddelande av Landstinget Blekinge.Till Startsidan

Dela adress till notisen: