Publicerad: Friday 28 April. Uppdaterad: 28/04 16:16
Foto: Länsstyrelsen Blekinge Län

Många föräldrar i Blekinge län oroliga inför valborg


Annons:

I en ny undersökning som IQ genomfört bland föräldrar, med barn mellan 13-17 år, i Blekinge län svarar drygt tre av tio (28 procent) att de är orolig för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. Över hälften av de (64 procent) tillfrågade föräldrarna i Blekinge län uppger även att de skulle vilja att de arrangerades fler alkoholfria aktiviteter för tonåringar under 18 år på orten där de bor i samband med Valborg.

Inför valborg får alla vårdnadshavare i Blekinge vars barn under 2017 fyller 14 år, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Festivaler".

– Jag skulle vilja att alla föräldrar i Blekinge pratar om alkohol med sina barn inför Valborg. Som förälder är det viktigt att visa att man bryr sig och diskuterar med sina barn om deras planer för kvällen. Det viktigaste är att man inte köper ut alkohol och istället hjälper dem att hitta argument för att säga nej, säger Annie Lees, ANDT-samordnare i Blekinge län.

I undersökningen bland tonårsföräldrar i Blekinge län framkommer även att:

  • Knappt 6 av 10 (53 procent) är oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol.
  • Drygt 3 av 4 (77 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol.
  • 5 procent tror att det är vanligt att deras tonårsbarn dricker alkohol.
  • 8 av 10 (80 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med valborg.

 

– Det är viktigt att det arrangeras alkoholfria aktiviteter för unga och vi kan också se i undersökningen att många föräldrar håller med om detta. Sådana aktiviteter kan bidra till att minska alkoholkonsumtionen och senarelägga alkoholdebuten, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Pressmeddelande av Länsstyrelsen Blekinge Län.Till Startsidan

Dela adress till notisen: