Publicerad: Monday 1 maj. Uppdaterad: 01/05 19:57
Foto: Kulturrådet

​Blekinge får 1,3 miljoner till kultur i skolan


Annons:

Tre kommuner och en friskola i Blekinge har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Det är Karlshamns, Karlskrona och Sölvesborgs kommuner samt Karlshamns Montessori som får sammanlagt 1 360 000 kronor till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 7 200 elever beräknas få del av insatserna.

Både Karlshamn och Karlskrona kommuner vill förstärka kulturgarantin (Blekingemodellen), vilket innebär att teaterföreställningar i skolorna kan för- och efterbearbetas tillsammans med till exempel dramapedagoger, konstnärer eller andra kulturaktörer.

– Det rimmar väl med syftet med Skapande skola, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. Vi ser gärna att kulturprojekten förstärker de estetiska lärprocesserna i klassrummet och får en bredare och djupare koppling till elevernas vardag.

Sölvesborgs kommun planerar många olika projekt kring olika konstarter. Konstprojekt i samarbete med Wanås konstpark, författarbesök och slöjd är några exempel. Dessutom vill man fortsätta med sina två stora projekt i två skolor som arbetar med musiker, låtskrivare och dansare för att skapa öppenhet, mångfald och tolerans.

– I hela landet är inkludering och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och bemötande, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Pressmeddelande av Kulturrådet.Till Startsidan

Dela adress till notisen: