Publicerad: Wednesday 28 June. Uppdaterad: 28/06 06:52

Ont om vårdplatser på Blekingesjukhuset i sommarBlekingesjukhuset är mitt inne i den mest ansträngda perioden på året. Sommaren framkallar varje år problem och den här sommaren har antalet vårdplatser kraftigt skurits ned. Sjukhusledningen hoppas att det inte ska innebära några kvalitetsmässiga försämringar utan hoppas att man genom förändrade arbetssätt och smartness ska lösa de problem som sommaren bär med sig.

343 vårdplatser är idag 259. Dessutom har omorganisationer inom vissa verksamhetsområden medfört förändringar som medfört neddragningar. Sommaren är en tid då sjukvården sätts på prov.

Enligt sjukhusledningen kommer dock vården i Blekinge att hålla en fortsatt kvalitativt hög nivå.

Sjukhusledningen räknar inte med att någon i vårdbehov ska få försämrad vård pågrund av mindre personal, färre platser eller förändringar inom organisationen.

- Ett nytt sätt att arbeta ska innebära att vi här i Blekinge även i fortsättningen kommer att ligga i framkant. Jag är trygg i den modell som vi sjösatt och som kommer att utgöra grunden för hur vi tar oss an sommaren 2017, säger sjukhuschef Lars Almroth.

FREDRIK PERSSON
buxx@live.se

 Till Startsidan

Dela adress till notisen: