Publicerad: Thursday 8 September. Uppdaterad: 08/09 09:24
Foto: BTH

”Big data” – hett ämne för forskare och företag


Annons:

En viktig del av BTH:s forskning handlar om att skapa effektiva system för analys av stora datamängder, så kallad ”big data”. Under två dagar har forskare och företag träffats för att diskutera forskning inom området, framtida utmaningar och samarbeten.

”Big data” är ett område som har stor betydelse i dagens samhälle med tanke på i vilken utsträckning vi är beroende av datorer och fungerande mjukvara. Mängden data som samlas in har de senaste åren ökat explosionsartat. Allt fler företag fäster sensorer på sina produkter som ständigt samlar in data och vi människor interagerar allt mer digitalt samtidigt som vi väljer att registrera allt från hur vi äter och sover till hur vi rör på oss. ”Big data” och ”data science” handlar om att behandla, analysera och slutligen utvinna kunskap från dessa stora mängder av komplex data.

Vid BTH finns forskare som fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder och hur man kan utvinna värde ur den stora mängden data som skapas. Forskningen bedrivs primärt i ett sexårigt projekt som finansieras av KK-stiftelsen och som genomförs i samarbete med nio företag, bland annat Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.

BTH har även beslutat att starta Sveriges första civilingenjörsutbildning inom ”data science” vilken startar hösten 2018 och där företagssamarbetet är en central del.

Pressmeddelande av BTH.Till Startsidan

Dela adress till notisen: