Publicerad: Thursday 19 January. Uppdaterad: 19/01 12:33
Foto: Arbetsförmedlingen

Svensk idrott stöttar arbetslösaRiksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen inleder ett samarbete. Syftet är att stimulera fler att komma ut i arbetslivet genom aktiviteter där motivation, hälsa och social träning står i fokus.

I dagarna undertecknades en överenskommelse om samverkan mellan Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen. Syftet är att korta resan till jobb för dem som står lite längre från arbetsmarknaden, som långtidsarbetslösa, nyanlända och äldre. Bakgrunden är den satsning på idrottsrörelsen, kopplat till arbetsmarknadsåtgärder, som tidigare presenterats av regeringen.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet med idrottsrörelsen. Vi har redan i dag ett bra samarbete med idrottsföreningar på flera håll i landet, som vi nu gärna vill stärka och utöka, säger Birgitta Heijer, regiondirektör för Arbetsförmedlingen.

Det nya avtalet gäller samarbete på nationell, regional och lokal nivå. Distriktsidrottsförbunden har stor erfarenhet från att arbeta med praktik, utbildning och andra insatser i syfte att stärka arbetssökande. Det senaste året har distrikten och idrottsföreningarna också haft ett särskilt ansvar för arbetet med asylsökande och nyanlända, bland annat genom att ordna utbildning, språkträning och praktik.

– Riksidrottsförbundet står även i startblocken att genomföra en storstadssatsning med extra insatser mot utsatta områden. Tack vare samarbetet med Arbetsförmedlingen har vi nu ännu större möjligheter att verkligen nå de boende här och bidra till både bättre folkhälsa och ökad sysselsättning, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Pressmeddelande av Arbetsförmedlingen.Till Startsidan

Dela adress till notisen: