Publicerad: Wednesday 22 February. Uppdaterad: 22/02 20:26

ABB utsatt för kriminell handling i Sydkorea


Annons:

ABB har upptäckt en sofistikerad kriminell handling med en betydande förskingring i sitt sydkoreanska dotterbolag.

Finanschefen i det sydkoreanska dotterbolaget misstänks för att ha förfalskat dokument och samarbetat med tredje part för att stjäla från företaget. Den misstänkte försvann den 7 februari 2017 och därefter upptäckte ABB betydande ekonomiska oegentligheter i Sydkorea. Företaget påbörjade omedelbart en fullständig utredning i Sydkorea i samarbete med oberoende juridiska specialister samt och polismyndigheter. I utredningen samarbetar ABB även med lokal polis och Interpol.

Den stora förskingringen kommer att påverka tidigare rapporterade, ej granskade resultat, för 2016. Det uppskattade värdet före skatt är cirka 100 miljoner dollar. ABB har vidtagit åtgärder för att minska effekterna av denna brottsliga verksamhet på resultatet, bland annat genom återkrav på förskingrade medel, rättsliga anspråk och försäkringar.

Företaget har kontrollerat och bekräftat saldon för globala bankkonton och kan intyga att denna situation är begränsad till Sydkorea. ABB har en nolltolerans för oetiskt beteende och håller högsta standard när det gäller integritet och etiska affärsmetoder.

Pressmeddelande av ABB.Till Startsidan

Dela adress till notisen: