Publicerad: Friday 24 februari. Uppdaterad: 24/02 17:52
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016


Annons:

Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade med cirka fem procent under förra året, samtidigt som nybilsförsäljningen slog rekord. Nya mer bränslesnåla bilar men även en ökad användning av biodrivmedel, där HVO står för en stor del, är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Det visar statistik som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket tagit fram.

Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen av koldioxid från en svensk genomsnittsbil med cirka 4 gram ned till 123 gram/km. Det visar den årliga redovisning över koldioxidutsläpp som Transportstyrelsen nu lämnat in till EU-kommissionen.

Utsläppsberäkningarna har genomförts i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket med den europeiska beräkningsmodellen HBEFA - Handbook Emission Factors for Road Transport.

– Beräkningar av utsläpp från vägtrafik är komplicerade, inte minst när utsläppen från ett helt lands fordonspark ska beräknas. I Sverige ställer vi stora krav på att utsläppsberäkningarna ska vara så tillförlitliga och detaljerade som möjligt, därför använder vi HBEFA som även används av flera andra europeiska länder för den årliga rapporteringen av nationell officiell utsläppsstatistik, säger Åke Sjödin, projektledare vid IVL.

– Bortsett från lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder omfattar utsläppsberäkningarna totalt 4.8 miljoner personbilar, vilka svarar för 80 procent av vägtrafiken. Personbilarna körde tillsammans 66 miljarder kilometer, vilket i sin tur motsvarar 22 resor tur och retur jorden-solen, säger Mohammad-Reza Yahya, expert på trafikanalys och HBEFA-modellen vid IVL.

Teknikutveckling och mer effektiva motorer ligger delvis bakom utsläppsminskningen, men den största delen av de minskade utsläppen beror på en ökad andel inblandning av biodrivmedlet HVO - hydrerade växtoljor - som blandas i diesel, visar rapporten.

– Det är mycket glädjande att andelen förnybara drivmedel ökar. Samtidigt flyttar det fokus från avgasröret mot tillverkningsledet. HVO tillverkas bland annat av palmolja som kan ge höga utsläpp i odlingen. Men även fossil olja utvinns i känsliga områden. Drivmedelsbolagen och inköpare av drivmedel behöver därför ställa högre krav på låga utsläpp i produktionskedjan och rimliga sociala hänsyn, menar Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert vid IVL.

Utsläppsminskningen i sig är inte tillräcklig för att minska koldioxidutsläppen i den grad som krävs för att Sverige ska nå målet om en 70 procentig minskning av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken till år 2030, konstaterar rapporten.

Pressmeddelande av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.Till Startsidan

Dela adress till notisen: